Descarca varianta PDF

SAR este un program de cercetare sindicalizat, realizat pentru şi în colaborare cu Asociaţia pentru Radio Audienţă (ARA) (specificaţii metodologice, controlul execuţiei etc.). Obiectivele principale ale acestui studiu sunt măsurarea audienţei posturilor de radio din ţara noastră şi producerea unui set unic de informaţii despre publicul ascultător, acceptat de industria de media (posturi de radio, agenţii) şi corespunzător nevoilor sale specifice (comerciale, editoriale etc.). SAR este proiectat şi se realizează pe baza standardelor metodologice şi profesionale acreditate pe plan internaţional pentru măsurarea audienţei radio (European Broadcasting Union, Towards Harmonization of Radio Audience Measurement Systems, Geneva, 1997).

Programul de cercetare SAR constă în efectuarea anuală a câte trei sondaje de audienţă de-a lungul a 45/46 de săptămâni de intervievare. Codificarea anilor de studiu este următoarea: SAR 2020, SAR 2021, SAR 2022, SAR 2023.

SAR are ca obiectiv doar măsurarea audienţei posturilor de radio româneşti (posturi publice şi reţele private). În acest scop, ARA va stabili lista posturilor ce urmează a fi incluse în SAR şi o va transmite Cercetătorilor în conformitate cu prevederile din contract.

SAR este împărţit în mai multe secţiuni de lucru, a căror execuţie va fi asigurată de către firmele de cercetare IMAS Marketing şi Sondaje şi Mercury Research.

METODOLOGIA SAR

1. Universul

Universul SAR este format din persoanele în vârstă de 11 ani şi peste, rezidente în locuinţe neinstituţionalizate din localităţile urbane şi rurale (persoane care nu lucrează în domeniul radio). Conform datelor statistice furnizate de Institutul Național de Statistică pe baza actualizărilor anuale referitoare la populația rezidentă, mărimea acestei populaţii, la 1 Ianuarie 2020, este de 17.145.446 persoane.

2. Volumul eşantionului

Volumul eşantionului a fost stabilit la 30.300 de persoane pentru SAR 2022 (10.100 de persoane în fiecare val de măsurare). În cazul în care Clientul doreşte modificarea acestui volum pe parcursul derulării contractului, acest lucru poate fi convenit cu Cercetătorii pe baza discutării tuturor aspectelor tehnice şi financiare implicate de această operaţie.


3. Procesul de culegere a datelor în teren:

 • Prin interviuri telefonice asistate de calculator (metoda CATI) – 28.200 chestionare;
 • Prin interviuri faţă în faţă, interviuri realizate la domiciliul respondenţilor, pe baza programului CAPI (Computer Assisted Personal Interview) – 2.100 chestionare în mediul rural;
 • Realizat de către două institute de cercetare (eşantioane egale);
 • Trei perioade de raportare a datelor:
  • Primul val (10 ianuarie – 30 aprilie) – raportarea datelor: 23 mai 2022;
  • Al doilea val (2 mai – 14 august) – raportarea datelor: 05 septembrie 2022;
  • Al treilea val (29 august – 18 decembrie) – raportarea datelor: 16 ianuarie 2023;
 • Durata totală a perioadei de intervievare: 46 săptămâni de intervievare propriu-zisă (în perioada sărbătorilor religioase din anul 2022, sunt prevăzute cumulat 6 săptămâni în care nu se măsoară audienţa radio);
 • Institutele de cercetare realizează culegerea datelor din teren după o planificare riguroasă, echilibrată a interviurilor pe săptămână, zi a săptămânii, pe tip de localitate, pe tip de telefon (fix/mobil);
 • Durata medie a interviului: 19 minute.

 
4. Proiectarea eşantionului

Pentru fiecare val de măsurare, schema de eşantionare este proiectată în funcţie de trei categorii de localităţi.

În funcţie de nevoile beneficiarilor Studiului de Audienţă Radio, anumite straturi ale eşantionului au fost suplimentate, altele au fost diminuate, astfel:

 

EŞANTION SAR 2022 (10.100 CHESTIONARE/VAL)

STRAT EŞANTION

Eşantion proporţional

Eşantion realizat

Bucureşti

988

1.800

Urban fără Bucureşti

4.731

5.600

Rural

4.381

2.700

Total

10.100

10.100

Subeşantionul telefonic (9.400 interviuri/val) urmează un al doilea criteriu de stratificare, în funcţie de tipul numerelor de telefon – fix sau mobil. Numerele de telefon, atât cele de fix cât şi cele de mobil, sunt generate aleator.

Subeşantionul face to face (700 interviuri/val) are următoarea schemă de stratificare:

 • 18 microregiuni social–istorice relativ omogene (obţinute prin analiză cluster multifactorială);
 • 2 categorii de mărime a localităţilor rurale.

Selectarea adreselor la nivelul fiecărei localităţi este efectuată prin metoda random route, aplicând un pas de eşantionare de 5, după fiecare adresă vizitată. Selecţia persoanei din gospodărie este realizată în funcţie de datele de naştere ale persoanelor din gospodărie, în vârstă de 11 ani şi peste. Interviul se realizează cu prima persoană care urmează să-şi aniverseze ziua de naştere.

5. Metoda de măsurare a audienţei

Măsurarea audienţei posturilor de radio în cadrul SAR se realizează pe baza metodei rememorării audienţei din ziua precedentă (Day After Recall), la care apelează cele mai multe din sistemele de măsurare existente pe plan internaţional. În vederea înregistrării cât mai corecte a secvenţelor de ascultare a posturilor de radio în ziua precedentă, respondenţii sunt asistaţi prin reconstituirea principalelor activităţi desfăşurate de ei în cursul acestei zile, în raport cu care sunt înregistrate intervalele de ascultare.

6. Chestionarul

Chestionarul este redactat de către IMAS Marketing şi Sondaje, după consultarea prealabilă a Clientului şi cuprinde următoarele secţiuni:

Secţiunea I: audienţa radio

 • Notorietatea posturilor de radio se înregistrează pentru toate posturile româneşti din listă, după schema uzuală: spontan (inclusiv top of mind) şi asistat;
 • Audienţa extinsă:

 

  • Frecvenţa de ascultare a posturilor de radio într-o perioadă de o lună
  • Frecvenţa de ascultare a radioului pe următoarele tronsoane orare importante într-o perioadă de o lună:

   05:00-06:00
   06:00-07:00
   07:00-08:00
   08:00-09:00
   09:00-10:00
   10:00-11:00
   11:00-12:00
   12:00-13:00
   13:00-14:00
   14:00-15:00
   15:00-16:00
   16:00-17:00
   17:00-18:00
   18:00-19:00
   19:00-20:00
   20:00-24:00
   24:00-05:00
 • Audienţa recentă: ascultarea din ziua precedentă a posturilor de radio pe intervale de un sfert de oră, detaliată pe activităţi, canale și modalităţi de recepţie (fără ajutorul internetului sau pe internet) şi tip de unde radio.

 

Secţiunea II: utilizare Internet, telefon mobil, automobil personal

 • Posesie telefon fix;
 • Posesie telefon mobil;
 • Conexiune la Internet;
 • Frecvenţa utilizării Internetului;
 • Număr de ore petrecute pe Internet;
 • Calitatea de conducător auto a respondentului.

 

Secţiunea III: date socio-demografice personale/dotări ale gospodăriei

 • Date socio-demografice personale:
  • Sex;
  • Vârstă;
  • Status marital;
  • Educaţia (este recomandată gruparea conform ESOMAR Social Grade);
  • Ocupaţia (este recomandată gruparea conform ESOMAR Social Grade);
  • Activ/ Inactiv;
  • Venit;

 

 • Date despre gospodărie:
  • Număr de persoane;
  • Număr de copii (sub vârsta de 18 ani);
  • Educaţia principalului aducător de venit în gospodărie (este recomandată gruparea conform ESOMAR Social Grade);
  • Ocupaţia principalului aducător de venit în gospodărie (este recomandată gruparea conform ESOMAR Social Grade);
  • Persoana care face cel mai frecvent cumpărăturile;
  • Venit pe gospodărie;
  • Dotarea cu bunuri de folosinţă îndelungată (este recomandată gruparea conform ESOMAR Social Grade);
  • Autoturisme;
  • Casă de vacanţă.

7. Prelucrarea şi analiza datelor

Baza de date finală va fi livrată utilizatorilor indicaţi de Client la termenele prevăzute în contract pentru fiecare val de intervievare. În baza de date vor figura doar posturile de radio stabilite de către ARA pentru a fi incluse în SAR.

Prelucrarea şi analiza datelor de audienţă se face cu ajutorul aplicaţiei software specializate (MasoR9), pusă la dispoziţia utilizatorilor de către IMAS, pe baza acordului de licenţiere anuală încheiat cu ARA.

Calculul indicatorilor de audienţă este realizat automat de către aplicaţia software. Această aplicaţie permite calcularea următorilor indicatori de audienţă:

 • Partea de piaţă a fiecărui post de radio (Market Share), exprimată ca procent din volumul total de ascultare.
 • Audienţa netă zilnică a fiecărui post de radio (Daily Reach) – dar şi pe ansamblul tuturor posturilor  –  exprimată în procent şi în mii persoane din universul studiat.
 • Audienţa zilnică brută pe sfert de oră (Average Quarter Rating) exprimată în procent şi în mii persoane din universul studiat.
 • Audienţa netă săptămânală a fiecărui post de radio (Weekly Reach) – dar şi pe ansamblul tuturor posturilor – exprimată în procent şi în mii persoane din universul studiat.
 • Average Time Spent (ATS min) – Durata medie a ascultării exprimată în minute.

 

Aplicaţia permite calcularea acestor indicatori:

 • Ca valori zilnice medii pentru toate zilele (pe întreaga zi şi pe prime time);
 • Ca valori zilnice medii doar pentru zilele lucrătoare, respectiv doar pentru zilele de week-end (pe întreaga zi şi pe prime time);
 • Ca valori zilnice medii pentru fiecare zi din săptămînă (luni-duminică, pe întreaga zi şi pe prime time);
 • Ca valori zilnice medii pentru fiecare sfert de oră sau agregat pe mai multe sferturi de oră/program (toate zilele, zile lucrătoare, zile de week-end etc.).

 

În afara indicatorilor de audienţă, aplicaţia software oferă posibilitatea determinării profilului socio-demografic al ascultătorilor pentru fiecare post de radio. Profilele pot fi calculate pe fiecare sfert de oră sau agregat pe mai multe sferturi de oră/program (pe toate zilele din săptămînă, pe fiecare zi în parte etc.). Setul de variabile în funcţie de care sunt calculate aceste profile este:

 • Vârstă;
 • Sex;
 • Educaţie;
 • Status ocupaţional (activi/inactivi);
 • Regiunea de rezidenţă (Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş, Oltenia, Muntenia, Dobrogea, Moldova, Bucureşti);
 • Categoria localităţii de rezidenţă (urban mare, urban mediu, urban mic, rural);
 • Statut social ESOMAR.

 

Segmentarea audienţei este realizată în funcţie de toate variabilele din chestionar. Acestea sunt ordonate într-un arbore structurat (variabile socio-demo personale, variabile socio-demo ale gospodăriei, utilizare radio, PC, internet, automobil etc.), pe baza căruia utilizatorii pot construi grupurile-ţintă de care au nevoie. Programul conţine o rutină de verificare statistică a mărimii grupului-ţintă, care să nu permită punerea în circulaţie a datelor calculate pe baza unor subeşantioane statistic nerelevante (sub 50 de persoane).

8. Livrarea bazelor de date:

 • Formatul de livrare: electronic via Internet;
 • Termene de livrare: 24 mai 2022 (primul val), 06 septembrie 2022 (al doilea val), 17 ianuarie 2023 (al treilea val);
 • Numărul de posturi radio raportate:
  • 23 staţii radio raportate în baza de date Naţional;
  • 22 staţii radio raportate în baza de date Bucureşti.


Copyright ARA © 2007. Dezvoltat de SmartDev.