actualizat la data de martie 2012

 

Subscrisele :

 1. S.C. ABC PLUS MEDIA S.A., cu sediul social in Oradea, str. Teatrului, nr.1-2, jud. Bihor, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J05/513/2001 cod unic de inregistrare RO CUI 13988880, cont IBAN RO96RNCB0077050245020001 deschis la BCR SECTOR 6 reprezentata de Mihai Mos, in calitate de Director General,
 2. SC EDI – R SA, cu sediul în Str. Horia Macelariu nr. 36 – 38, sector 1, cod unic de înregistrare RO 11717605, IBAN RO58BRDE445SV36047104450 deschis la BRD Dorobanti, reprezentată de Cristina Richard, in calitate de Director General Adjunct,
 3. SC RADIO XXI, cu sediul în Bucureşti, Strada Horia Măcelariu nr. 36-38, Sector 1, cod unic de înregistrare 4034103, IBAN RO58BRDE445SV05746244450 deschis la BRD – Dorobanţi, reprezentată de Cristina Richard, în calitate de Administrator,
 4. S.C. “GRUPUL MEDIA CAMINA (G.M.C.)” S.R.L. cu sediul social in Bucuresti, B-dul Ficusului, nr. 44 A, corp B, etaj 4, sector 1, avand CUI. RO 15081313, numar de ordine in Registrul Comertului J40 / 13006 / 2002, cont IBAN RO91BRDE450SV00996374500, legal reprezentata de dna Elena - Rodica MINCULESCU in calitate de Director General,
 5. SC CANET RADIO SRL, cu sediul in Bucuresti , sector 6, Splaiul Independentei, nr 319G, Etaj 7, Camera C, cod unic de inregistrare  RO20211002, cont nr. RO33INGB0001008177278910 deschis la ING BANK reprezentata de Florin Ciobica, in calitate de Director General,
 6. SC SBS BROADCASTING MEDIA SRL, cu sediul in Bucuresti, Sector 2, B-dul Dimitrie Pompei, nr. 9-9A, Cladirea 20, Etaj 8, cod unic de inregistrare RO4747298, cont nr. RO35INGB0001000196718916 deschis la ING BANK, reprezentata de Florin Ciobica, in calitate de Director General,
 7. SC PRO TV SA, cu sediul in Bucuresti, B-dul Pache Protopopescu nr. 109, et. 1, sector 2, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/24578/23.09.1992, avand CUI RO2835636 si cont nr. RO06INGB0001000103098918, deschis la Banca ING Bucuresti, prin reprezentantii legali Constantin Mocanu - Director General si Elena Petre – Director Executiv,
 8. S.C. CAMPUS RADIO S.R.L. cu sediul în Bucuresti, Bld. Pache Protopopescu, nr. 109, et. 1, camera 3,  sector 2, având numar de inregistrare la registrul Comertului J40/13933/14.08.08, cod unic de înregistrare 24334385, cont RO72INGB0001008189108910 deschis la ING Bucuresti, reprezentata legal de Marius Dobre – Administrator,
 9. SC RADIO SMART SRL persoana juridica romana, cu sediul social in Bucuresti,
  str. Iani Buzoiani nr. 14, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu numarulJ40/559/19.01.2009, Cod Unic de Inregistrare RO 24967417, avand cont IBAN nr. RO80RZBR0000060011351833 deschis la Banca Raiffeisen Sucursala Ion Mihalache, reprezentată legal de Dan Alexandru Administrator,
 10. REALITATEA MEDIA S.A. persoana juridica romana in insolventa, in insolvency, en procedure collective (conform incheierii din data de 07.09.2011, pronuntata de Tribunalul Bucuresti in dosarul nr. 58935/3/2011) - sediul social in Bucuresti, Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 172-176, Corp A, et. 3, cam.5, sector 1, CIF RO14080700, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6736/2001, Cont unic de insolventa IBAN: RO57 ROIN 9104 0010 8255 RO01, ROMANIAN INTERNATIONAL BANK – SUCURSALA MOSILOR, reprezentata prin Sorin Enache in calitate de Administrator Special,
 11. S.C. EXPRESIV S.A., cu sediul social în mun. Bucureşti, B-dul.Iuliu Maniu, nr.51, bl. B22, sc. C, ap. 165, sect. 6, CUI: RO 2354292, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J40/ 5925/ 1991, cont IBAN: RO28 CECE B320 i5RO N220 1876, deschis la CEC - Sucursala Perla, reprezentată legal în ceea ce priveşte prezentul contract de către d.na Dinut Angela - Director Executiv,
 12. SOCIETATEA ROMANA DE RADIODIFUZIUNE, cu sediul în Bucureşti, str. G-ral Berthelot, nr. 60-64, serviciu public de interes naţional constituit in baza Legii 41 din 1994, cod fiscal R 8296093,  reprezentată de András István DEMETER, în calitate de Preşedinte Director General,
 13. S.C. C.L.I.R. MEDIA GROUP S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bdul. Ghica Tei nr. 10, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4269/2006, avand CUI RO18480424, cont IBAN RO52BRDE450SV10110304500 deschis la Banca BRD GSG SMCC, reprezentata de Dl Laurentiu Ionete, in calitate de Administrator,
 14. SC INITIATIVE MEDIA S.A. cu sediul in Str. Grigore Alexandrescu 89-87, Metropolis Bravo 89-97, Bucuresti 010627, cod unic de inregistrare  R6645740, cont nr. RO35BACX0000004502736001, deschis la Unicredit Tiriac Bank, reprezentata de Alexandra Olteanu, in calitate de Managing Director,
 15. S.C. BV McCANN-Erickson S.R.L., cu sediul social/ adresa de corespondenta in Bucuresti, str. Jules Michelet nr. 18, sector 1, cod unic de inregistrare 8084031, atribut fiscal R, cont RO38 INGB 0001 0001 1269 8917 - RON, ING Bank Romania, reprezentata prin Dl. Bogdan Enoiu in calitate de Director General,
 16. SC Media Direction SRL, Nr. Reg. Com. J40/5423/31.05.2001,  C.U.I. RO13927549, str. Iordache Golescu nr.17 et.2 camerele 4-6, BUCURESTI, sector 1, Romania, cod postal 011302, Cont: RO24INGB0001008107618910, Banca: ING BANK Kiseleff, reprezentata prin doamna Oana Padure, Director General,
 17. S.C. Media Investment Communication S.R.L., cu sediul social în Bucureşti, Str. Praga nr. 3, et. 3, Biroul nr. 2, sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. J 40/21274/2004, Cod Unic de Înregistrare 17056227, atribut fiscal RO, cont nr. RO29OTPV110000081436RO03, deschis la OTP SMB, reprezentata de Dan Balotescu , in calitate de Director General,
 18. SC. MediaCom Romania SRL., cu sediul in str. Frumoasa nr. 39, Sector 1, Bucuresti, cod unic de inregistrare RO 16945442, cont nr...RO59RZBR0000060005764720 deschis la Raiffeisen Bank-SMB reprezentata de Carmen Lixandru, in calitate de Director General,
 19. SC Mediaedge:cia Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, Cladirea Premium Plaza, Str. Dr. Iacob Felix, nr. 63-69, et. 14, cod 011033, J40/6259/2000, cod unic de inregistrare RO 13172415, cont nr. RO57 INGB 0001008108898910 deschis la ING Bank, reprezentata de Bogdan Prajisteanu, in calitate de Managing Director si Mirel Plesca, in calitate de Director Financiar,
 20. SC MIND SHARE MEDIA SRL, su sediul in Bucuresti, str. Grigore Alexandrescu, nr 86, J40/961/1997, cod unic de inregistrare RO 9073359, IBAN RO66INGB0001000143178917 deschis la ING Bank Romania, reprezentata de Oana Petroff, in calitate de Director Executiv,
 21. SC OMNICOM MEDIA GROUP, cu sediul in Calea Floreasca nr. 55, Sector 1, Bucuresti, cod unic de inregistrare RO12638569, IBAN RO86INGB0001000185568915 deschis la ING BANK Kiseleff, reprezentata de Liana Mihai, in calitate de Administrator,
 22. SC OPTIMEDIA SRL, Str. Luminei, nr.8, sector 2, Bucuresti, CIF RO 10870472, cont nr RO94INGB0001000145428910, deschis la ING Bank Bucuresti, reprezentata de Cezar Batog, in calitate de Director General,
 23. SC STARCOM MEDIAVEST GROUP SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Nicolae Iorga , Nr.13, sector 1, cod unic de inregistrare RO13598098, cont nr. RO06INGB0001000199128918 deschis la ING BANK, reprezentata de Stefan Iordache, in calitate de Administrator,
 24. ZENITH MEDIA COMMUNICATIONS  SRL, Adresa : Calea Serban Voda 133, cladirile D+E, p, cam 9, sect 4, Cod Unic de Inregistrare: RO 28659878, Nr. Ordine Reg. Comertului: J40/7600/21.06.2011, cont bancar : RO06INGB0001008198188910, ING BANK Bucuresti, reprezentata de Maria Tudos, in calitate de Director Executiv

 

în temeiul prevederilor OG 26/2000, modificată prin OG 37/2003, am consimţit la constituirea Asociaţiei pentru Radio Audienţă, care va fi organizată şi va funcţiona potrivit prevederilor legale şi actului constitutiv si statutului.              

 

Capitolul 1. Denumirea, natura juridică, sediul şi durata

Art. 1. Denumirea asociaţiei

(1)   Asociaţia constituită are denumirea de “ Asociaţia pentru Radio Audienţă,

 1. Asociaţia poate folosi denumirea prescurtată “ A.R.A. “
 2. Denumirea asociaţiei a fost disponibilă, conform Dovezii de disponibilitate a denumirii nr. 22880 din 9.12.2003, eliberată de Ministerul Justiţiei. Denumirea asociaţiei, şi, după caz, prescurtarea denumirii vor fi înscrise în toate documentele şi actele emise de aceasta, la care se adaugă adresa sediului social, numărul de înregistrare în Registrul Naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial şi, dacă este cazul, contul bancar şi codul fiscal.
 3. Asociaţia poate avea emblemă şi sigiliu propriu.

Art. 2. Natura juridică

 1. Asociaţia pentru Radio Audienţă, este înfiinţată prin voinţa de asociere şi înţelegerea membrilor fondatori, constituindu-i-se un patrimoniu social distinct şi autonom de cel al membrilor fondatori, stabilindu-i-se scopul şi obiectivele, activităţile, sediul, durata de funcţionare, patrimoniul, organele de direcţie, administraţie şi control potrivit prevederilor prezentului statut şi actului de constituire
 2. Asociaţia pentru Radio Audienţă, este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, de interes comunitar, fără caracter politic, neguvernamentală, independentă de instituţiile publice de stat sau private, române sau străine.

 

Art. 3.  Sediul asociaţiei

 1. Asociaţia pentru Radio Audienţă are sediul central în Bucureşti, str. Promoroacă nr. 3A, et. 3, Aviatiei Office Building Sector 1, Sediul central poate fi mutat oriunde în Bucureşti sau în ţară.

Art. 4. Durata de funcţionare

 1. Asociaţia va funcţiona pe durată nedeterminată ( nelimitată).
 2. Membrii asociaţiei pot hotărî, în condiţiile legii şi ale actelor constitutive, modificarea duratei de funcţionare ( pe durată limitată ) sau pot hotărî dizolvarea şi lichidarea acesteia în condiţiile legii şi ale prezentului statut.

 

Capitolul 2. Scopul, obiectivele şi activităţile asociaţiei

 

Art. 5 Scopul asociaţiei

(1) Asociaţia pentru Radio Audienţă este constituită cu scopul de a reprezenta interesele comune ale membrilor săi  – societăţi de radiodifuziune, agenţii de publicitate, agenţii de media – în cadrul procesului de măsurare a audienţei şi a cotelor de piaţă a posturilor de radio, prin procedura cadru stabilită de legea audiovizualului nr. 504/2002 sau prin alte proceduri similare care respectă standardele şi uzanţele recunoscute pe plan internaţional în domeniu.
(2) Asociaţia îşi propune ca scop promovarea şi susţinerea acelor proceduri care să permită obţinerea de informaţii obiective, precise şi corecte referitoare la audienţă şi cota de piaţă a posturilor radio şi/sau a programelor radiodifuzorilor din România precum şi exprimarea – prin reprezentanţii săi – a unui punct de vedere privind certificarea şi validarea rezultatelor ce vor fi obţinute

Art. 6 Obiectivele asociaţiei

Pentru realizarea scopului său asociaţia urmăreşte îndeplinirea următoarelor obiective:

 1. Desemnarea dintre membrii asociaţiei a reprezentanţilor radiodifuzorilor şi ai agenţiilor de publicitate/media care vor face parte din comisia care va organiza  licitaţiile periodice pentru măsurarea audienţei radio şi a cotelor de piaţă, potrivit legii 504/2002;
 2. Promovarea şi susţinerea intereselor asociaţiei, prin intermediul reprezentanţilor săi desemnaţi în comisia de licitaţie, cu ocazia redactării caietului de sarcini al licitaţiei - inclusiv în ceea ce priveşte metodologia şi condiţiilor de elaborare a lucrării de către câştigătorul ce va fi desemnat – precum şi pentru stabilirea procedurilor de lucru ale comisiei, a procedurilor de evaluare, adjudecare şi contractare a lucrărilor de măsurare a audienţei radio.
 3. Exprimarea unei poziţii unitare sau majoritare a membrilor asociaţiei privind modul în care se va desfăşura licitaţie şi contractarea lucrărilor de măsurare a audienţei radio precum şi pentru certificarea şi validarea  calităţii şi rezultatelor obţinute pe baza lucrărilor ce se vor elabora după adjudecarea licitaţiei.
 4. ) Informarea membrilor asociaţiei cu privire la rezultatele sondajelor de măsurare a audienţei radio, precum şi utilizarea acestor date potrivit contribuţiei fiecărui membru la finanţarea cheltuielilor legate de executarea acestor sondaje.
 5. Administrarea, gestionarea şi valorificarea ( după caz, inclusiv prin cesiunerea totală sau parţială a copy right-ului ) rezultatelor sondajelor de audienţă radio.

 

Art. 7 Activităţile asociaţie


Pentru realizarea scopului şi obiectivelor ce şi le propune, asocia va desfăşura următoarele activităţi;

 

 1. a) participarea în relaţii de parteneriat şi colaborare alături de Consiliului Naţional al Audiovizualului pentru sprijinirea programelor acestuia şi realizarea acelor atribuţii care îi revin în domeniul radiodifuziunii, în special susţinerea licitaţiilor pentru măsurarea audienţei, dar şi  a celor referitoare la respectarea exprimării pluraliste de idei şi opinii în programele radiodifuzate, asigurarea informării corecte a opiniei publice şi protejarea demnităţii uman;
 2. desemnarea reprezentanţilor săi în comisia pentru organizarea licitaţiilor care vor avea loc periodic, conform  prevederilor din legea 504/2002;
 3. desemnarea reprezentaţilor săi în alte organisme private, publice sau de parteneriat care au scop şi obiective similare, în domeniul măsurării audienţei radio;
 4. elaborarea unor propuneri pentru caietul de sarcini al primei licitaţii ce se va organiza şi ulterior a celor care vor fi organizate periodic precum şi a metodologiei pentru desfăşurarea şi adjudecarea acestora;
 5. colectarea resurselor financiare necesare achitării  contractului ce se va semna cu adjudecatarul licitaţiei;
 6. finanţarea şi / sau contractarea directă cu câştigătorul licitaţiei cu câştigătorul licitaţiei pentru selectarea firmei/firmelor care va/vor executa sondajele de audienţă radio;
 7. recepţia, evaluarea şi validarea oficială a rezultatelor furnizate de sondajele de audienţă radio, asigurând astfel recunoaşterea acestora de către membrii asociaţiei, de către autorităţi sau de către orice alt posibil utilizator/beneficiar;
 8. informarea şi difuzarea către membrii asociaţiei  a conţinutul lucrării ce se va elabora – date generale sau totalitatea datelor ( generale, punctuale şi de detaliu ),  în funcţie de modul de participare la finanţarea contractului, pe baza criteriilor stabilite de asociaţie şi asumate de fiecare membru al acesteia;
 9. administrarea şi gestionarea datelor lucrării ce se va elabora;
 10. valorificarea rezultatelor sondajelor de audienţă în folosul membrilor asociaţiei şi prin cesiune de copyright către terţi;
 11. editarea unor materiale de prezentare a scopului asociaţiei, activităţilor sale şi a rezultatelor obţinute;
 12. desfăşurarea de alte activităţi economice directe, conexe, accesorii şi în strânsă legătură cu  scopul şi obiectivele asociaţiei, care pot produce venituri care să asigure desfăşurarea activităţilor asociaţieii;
 13. desfăşoară în mod independent sau în asociere sau colaborare cu terţi - persoane fizice sau juridice, române sau străine, private sau publice – orice alte activităţi permise de lege pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei.

Capitolul 3. Patrimoniul asociaţie

Art. 8. Patrimoniul iniţial al asociaţiei

 1. La data constituirii asociaţiei, patrimoniul social iniţial al acesteia este de 13.000.000 lei, destinat de membrii fondatori prin actul de constituire pentru realizarea scopului asociaţiei.
 2. Patrimoniu este constituit prin aportul în numerar - în contribuţie egală de câte 1.000.000 lei a fiecărui asociat.
 3. Membrii asociaţiei nu au dreptul la restituirea contribuţiei materiale şi nici la restituirea activului net care ar rezulta prin dizolvarea şi lichidarea asociaţiei.

 

 

Art. 9 Categoriile de resurse patrimoniale ale asociaţiei

 

 1. Patrimoniul asociaţiei se va compune din bunurile şi veniturile dobândite potrivit legii şi prezentului statut.
 2. Veniturile asociaţiei  provin din:
 3. taxe de înscriere şi cotizaţii depuse de membri. Valoarea acestora este stabilită periodic de Adunarea generală;
 4. dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii;
 5. sumele încasate de la membrii asociaţiei pentru finanţarea contractului de măsurare a audienţei radio;
 6. activităţi economice directe care au legătură nemijlocită cu scopul şi activitatea asociaţiei, inclusiv din valorificarea rezultatelor lucrării ce se va elabora pentru măsurarea audienţei radio;
 7. valorificarea bunurilor mobile şi/au imobile, mijloace băneşti şi titluri de valoare, dobândite de asociaţie  sau provenite din donaţii, legate, subvenţii, sponsorizări şi alte fonduri colectate din ţară sau din străinătate, de la persoane fizice sau juridice, instituţii finanţatoare, organizaţii umanitare şi caritabile, alte instituţii guvernamentale sau neguvernamentale internaţionale specializate (cu scop de activitate apropiat sau complementar cu cel al asociaţiei
 8. alte surse prevăzute de lege..

 

Capitolul  4. Membrii Asociaţiei

 

Art. 10. Membrii fondatori ai asociaţiei

 1. Au calitatea de membrii fondatori ai asociaţiei persoanele semnatare ale actelor de constituire.
 2. Membrii asociaţiei sunt persoane juridice care desfăşoară activitatea în domeniul radiodifuziunii şi cele care sunt agenţii de publicitate sau agenţii de media care oferă clienţilor servicii ce implică utilizarea de programe de radiodifuziune.

 

Art. 11 Dobândirea calităţii de membru al asociaţiei

 

 1. Asociaţia poate primi noi membrii – din categoria radiodifuzorilor, agenţiilor de publicitate sau agenţiilor de media şi, prin excepţie, terţe persoane cu activitate în domeniul audivizual – doar cu acordul Adunării generale a asociaţilor, prin hotărâre adoptată cu o majoritate calificată a cel puţin 80% din numărul asociaţilor aflaţi în evidenţă.
 2. Dobândirea calităţii de membru al asociaţiei se face în următoarele condiţii:
 3. formularea unei cereri de aderare, din care să rezulte angajamentul de respectare a statutului asociaţiei şi implicit susţinerea scopului şi activităţilor acesteia;
 4. angajamentul membrului ce aderă de a plătii taxa de înscriere şi cotizaţia;
 5. referatul de recomandare din partea Consiliului Director al asociaţiei;
 6. plata taxei de înscriere în termen de 15 zile de la aprobarea cererii de către Adunarea Generală.

 

Art. 12 Pierderea calităţii de membru al asociaţiei

 

 1. Pierderea calităţii de membru al asociaţiei are loc în următoarele condiţii:
 2. prin formularea unei cerere de retragere, adresată asociaţiei, de la data înregistrării acestei cereri;
 3. pentru neplata cotizaţiei de membru timp de 6 luni ( consecutiv sau cumulat ). In acest caz pierderea calităţii de membru se produce de plin drept, fără alte formalităţi de somare sau adoptarea unei hotărâri, la data la care se constată neplata cotizaţiei timp de 6 luni;
 4. prin excludere dacă membrul în cauză ( prin persoanele fizice care îl reprezintă în mod direct sau public )  încalcă grav sau încalcă în mod repetat statutul asociaţiei ori acţionează direct şi cu intenţie împotriva scopului asociaţiei precum şi în cazurile prin care aduce prejudicii materiale sau morale grave sau repetate asociaţiei;
 5. în cazul în care membrului cu statut de radiodifuzor i se retrage, în mod irevocabil,  licenţa de radiodifuziune;
 6. în cazul în care membrului cu statut de radiodifuzor i se retrage, în mod irevocabil,  licenţa de radiodifuziune.
 7. In scopul preîntâmpinării unor situaţii de pierderea calităţii pentru neplata cotizaţiei, Consiliul Director va face diligenţe în acest sens transmiţând o comunicare membrului debitor,  prin care acesta este atenţionat de situaţia în care se află.
 8. Excluderea unui membru al asociaţiei se face de către Adunarea Generală a membrilor săi, prin hotărâre adoptată cu o majoritate simplă din numărul membrilor aflaţi în evidenţă. Până la desfăşurarea Adunării Generale, membrul poate fi suspendat prin hotărâre a Consiliului Director, adoptată cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi la şedinţă.
 9. In toate cauzele de pierdere a calităţii de membru, acesta nu este exonerat de plata taxei şi cotizaţiilor restante sau de plata daunelor interese ( cauzate prin neplata contribuţiei ce îi revin pentru finanţarea contractului de măsurare a audienţei sau pentru alte situaţii similare);

 

 

Capitolul 5. Drepturile şi obligaţiile asociaţilor (membrilor)

Art. 13 Drepturile asociaţilor

(1)  Fiecare asociat (membru) se bucură în mod nediscriminatoriu de următoarele drepturi :

 1. dreptul de vot  în Adunările Generale ale Asociaţilor, în orice problemă care intră în competenţa sau atribuţiile acesteia, exercitat prin reprezentantul delegat;
 2. dreptul de a fi ales în funcţii de conducere ale asociaţiei ( prin persoana desemnată ca reprezentant );
 3. dreptul de a participa nemijlocit la activităţile asociaţiei, în condiţiile şi în formele stabilite de Consiliul Director;
 4. dreptul de a propune măsuri de îmbunătăţire a activităţilor asociaţiei pentru realizarea scopului şi obiectivelor acesteia, pentru organizarea şi funcţionarea sa;
 5. dreptul de a propune modificări ale actelor constitutive ale asociaţiei;
 6. dreptul de a utiliza alături de nume,  calitatea sa de membru al asociaţiei ;
 7. dreptul de a fi informat asupra tuturor activităţilor asociaţiei;
 8. dreptul de a utiliza în mod raţional baza materială a asociaţiei şi de a beneficia de serviciile acesteia destinate asociaţilor;
 9. alte drepturi conferite de legea română în vigoare sau de statutul acestei asociaţiei
 10. Membrii asociaţiei vor avea acces deplin şi complet la informaţiile conţinute în lucrarea ce se va elabora pentru măsurarea audienţei radio, numai dacă în prealabil au contribuit la finanţarea contractului, în cotele ce au fost stabilite că îi revin.
 11. Membrii asociaţiei care nu contribuie la finanţarea contractului pentru realizarea lucrării de măsurare a audienţei radio sau nu  au achitat la timp şi integral sumele care le reveneau vor avea acces limitat la informaţiile cuprinse în lucrare şi, în cazul membrilor cu statut de radiodifuzori, nu vor fi nominalizaţi în mod explicit în raportul final. 

 

Art. 14 Obligaţiile membrilor asociaţiei

(1) Fiecare asociat (membru) are în mod nediscriminatoriu următoarele obligaţii :

 1. să respecte prevederile statutului, ale hotărârile Adunărilor Generale ale Acţionarilor, şi  Consiliului Director;
 2. să achite periodic şi fără întârziere  taxele şi cotizaţia în modurile stabilite de Adunarea Generală a Asociaţilor,
 3. să acţioneze cu bună credinţă pentru realizarea scopului şi obiectivelor asociaţiei;
 4. să susţină nemijlocit activităţile desfăşurate de asociaţie şi în mod particular să respecte angajamentele de plată prin se vor obliga să achite cotele ce le revin pentru constituirea  fondurilor necesare  finanţării contractului de măsurare a audienţei; 
 5. să nu lezeze în nici un fel imaginea şi prestigiul asociaţie,  şi să nu acţioneze contra scopului şi obiectivelor sale;
 6. să păstreze confidenţialitate privind informaţiile la care au acces din partea asociaţiei, în mod deosebit cele referitoare la lucrarea de măsurare a audienţei;
 7. alte obligaţii prevăzute de legea română în vigoare şi de Statutul acestei asociaţii.
 8. Obligaţiile asociaţilor se referă la persoana juridică asociată, care răspunde în mod solidar cu reprezentanţii săi legali sau cu cei desemnaţi să participe la activităţile asociaţiei sau cu cei care au acces la acele informaţii care implică  obligaţia de confidenţialitate.

 

Capitolul 6. Organizarea, funcţionarea, conducerea, administrarea şi controlul asociaţiei

 

 

Secţiunea I. Organizarea asociaţiei

 

Art. 15 Organele asociaţiei

 1. Organul de conducere al asociaţiei este Adunarea Generală a membrilor.
 2. Conducerea administrativă şi executivă  a asociaţiei este exercitată de Consiliul Director.
 3. Conducerea executivă, operativă, este asigurată de Directorul executiv - în limitele mandatului conferit de Consiliul Director - împreună cu personalul din subordine.
 4. Controlul activităţilor financiare ale asociaţiei se exercită de către Cenzorul asociaţiei. Activitatea Cenzorului este independentă de organele de conducere, administraţie sau direcţie ale asociaţiei.
 5. In relaţiile cu terţii, asociaţia este reprezentată şi angajată prin persoana Preşedintelui ( în exerciţiu ) al Asociaţiei, a Directorului executiv şi, după caz,  a Directorului financiar ( Contabil şef ), potrivit competenţelor acestora în realizarea scopului şi obiectului de activitate a asociaţiei prevăzute în prezentul statut. Asociaţia poate fi reprezentată de către persoane mandatate de către Adunarea Generală, sau prin decizii şi numiri ale Consiliului Director, în vederea îndeplinirii unor acte şi fapte concret determinate sau în realizarea unor programe ale asociaţiei;

(6) In realizarea scopului şi obiectului său de activitate, asociaţia poate avea servicii specializate, a căror funcţionare şi organigramă se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară, aprobat de Adunarea Generala a asociaţiei. Unul din serviciile specializate va fi Comitetul Tehnic, care are ca atribuţii principale discutarea tuturor aspectelor metodologice ale realizării sondajelor de audienţă, inclusiv redactarea caietului de sarcini pentru licitaţii, şi formularea de propuneri către Adunarea Generală. Comitetul Tehnic este format din 5 membri, dintre care unul este Directorul Executiv al Asociaţiei. Ceilalţi 4 membri sunt aleşi de Adunarea Generală, odată cu alegerea Consiliului Director, după cum urmează: 4 reprezentanţi ai radiodifuzorilor şi 1 reprezentant al agenţiilor de publicitate/de media. La discuţiile din cadrul Comitetului Tehnic pot participa, atunci când consideră necesar, şi reprezentanţii celorlalţi membri ai asociaţiei, aceştia având calitatea de invitaţi permanenţi. Si în cadrul Comitetului Tehnic se va restricţiona accesul la rezultatele studiului de audienţă, potrivit contribuţiei membrilor asociaţiei conform prevederilor art. 13 alin. 4. Totodată obligaţia de confidenţialitate privind datele studiului de audienţă, prevăzută de art. 14 lit. f),  revine şi persoanelor care vor participa la activitatea Comitetului Tehnic

Secţiunea a II-a. Adunarea Generală a asociaţiei

 

Art. 16 Competenţele şi atribuţiile Adunării Generale

(1) Adunarea Generală este forul suprem de conducere al asociaţiei şi este formată din totalitatea membrilor săi (persoane juridice, prin reprezentanţii împuterniciţi ai acestora).
(2) Adunarea Generală are următoarele competenţe şi atribuţii:

 1. stabilirea strategiei şi obiectivelor asociaţiei, definirea scopului prin mijloace concrete, activităţi şi programe specifice;
 2. aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli, raportul anual al asociaţiei, bilanţul contabil pentru exerciţiul financiar al anului care a expirat, raportul Comisiei de Cenzori, şi dă descărcare de gestiune organelor executive ale asociaţiei
 3. alege şi revocă Consiliul Director, şi Cenzorul asociaţiei;
 4. hotărăşte modificările sau completările actului de constituire sau ale statutului Asociaţiei propuse de Consiliul Director sau de membrii asociaţiei;
 5. aproba regulamentul de organizare şi funcţionare al asociaţiei;
 6. aprobă înfiinţarea de filiale, sucursale şi  a unităţilor economice anexă sau participarea cu aport de capital la societăţi comerciale;
 7. aprobă aderarea şi afilierea la alte organizaţii fără scop patrimonial, la federaţii sau confederaţii;
 8. aprobă dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, în cazul în care se constată că nu sunt îndeplinite condiţiile minime necesare pentru continuarea activităţii şi numeşte lichidatorul;
 9. decide în privinţa atribuirii activului net al asociaţiei, după lichidarea ei, către o altă persoană juridică non-profit, cu scop şi activitate asemănătoare cu cea a asociaţiei;
 10. hotărăşte primirea de membri noi în asociaţie şi excluderea membrilor suspendaţi de Consiliul Director;
 11. stabileşte periodic cuantumul cotizaţiei  şi termenele de vărsare a acesteia precum şi taxele de înscriere în asociaţie;
 12. stabileşte criteriile şi repartizarea cotelor ce revin fiecărui membru pentru finanţarea contractului de măsurare a audienţei precum şi redistribuirea acestor cote în cazul în care vor exista solicitări suplimentare din partea radiodifuzorilor ori din partea agenţiilor de publicitate şi de media;
 13. îndeplineşte orice alte atribuţii care nu sunt limitate prin prevederi legale, pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei.

(3)   Modificarea actului constitutiv/statut sau a actelor adiţionale, în ceea ce priveşte sediul Asociaţiei sau sediile filialelor, sucursalelor, birourilor/reprezentanţelor, unităţilor economice anexe se poate face prin Decizia Consiliului Director.

 

 

Art. 17 Convocarea şi desfăşurarea Adunării Generale a asociaţilor. Exercitarea votului

 

 1. Adunările Generale sunt ordinare şi extraordinare. Convocările Adunărilor Generale se fac cu minimum 7 zile anterior datei la care se vor desfăşura.
 2. Adunările Generale ordinare au loc o dată pe an, în cursul primului trimestru din anul calendaristic în curs.
 3. Adunările generale ordinare se convoacă prin decizie a Consiliului Director al Asociaţiei sau a Preşedintelui ( în exerciţiu ) al asociaţiei,  organizarea şi desfăşurarea lor fiind asigurată de Directorul executiv, ajutat de secretariatul Asociaţiei.
 4. Cvorumul necesar pentru desfăşurarea, la prima convocare, a Adunării Generale ordinare este de 50%+1 din numărul membrilor aflaţi în evidenţa asociaţiei. Dacă cvorumul nu este realizat se procedează la o nouă convocare a adunării generale care va fi statutară, indiferent de numărul participanţilor.
 5. Hotărârile Adunărilor Generale se adoptă cu majoritate simplă de voturi a membrilor prezenţi.
 6. Când hotărârile se referă la modificări ale statutului, cu excepţia modificării sediului central, sau privesc alegerea Consiliului Director şi a Comisiei de cenzori ori pentru adoptarea unei hotărâri privind dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei, este necesară - la prima convocare - un cvorum de minimum 3/4 din numărul membrilor aflaţi în evidenţa Asociaţiei şi o majoritate absolută (50% +1 )  din numărul membrilor aflaţi în evidenţă.  Dacă la prima convocare nu se poate asigura cvorumul, pentru şedinţa care se desfăşoară, la a doua convocare aceasta va fi statutară indiferent de numărul asociaţilor prezenţi sau reprezentaţi, hotărârile fiind adoptate cu majoritate de 50%+1 din numărul celor prezenţi.

(6)1 În cazul hotărârilor Adunării Generale care se referă la problemele metodologice ale sondajelor de audienţă şi/sau la finanţarea acestora adoptarea unor astfel de hotărâri se poate face cu respectarea cvorumului de şedinţă şi cu majoritatea voturilor aratată la art. 17 alin 6, dar numai cu respectarea avizului de conformitatea emis anterior de Consiliul Director al asociaţiei ( aviz conform adoptat prin consens de membri Consiliului Director).
(6)2 Hotărârea Adunării Generale care se referă la problemele metodologice ale sondajelor de audienţă şi/sau la finanţarea acestora care nu respecta avizul de conformitate prealabil emis de Consiliul Director, este nestatutară.
(6)3 Dacă pe parcursul dezbaterilor unei hotărâri a Adunării Generale care se referă la problemele metodologice ale sondajelor de audienţă şi/sau la finanţarea acestora se fac propuneri care nu se regăsesc în conţinutul avizului de conformitate al Consiliului Director, sau care modifică în tot sau în parte conţinutul acelui aviz, membrii Consiliului Directorn – prin consens -pot lua hotărârea  de a se retrage pentru rediscutarea  emiterii unui nou aviz de conformitate, care -  dacă va fi aprobat în Consiliul Director, prin consens -  va fi  prezentat în Adunarea Generală.  In astfel de cazuri lucrările Adunării Generale referitoare la astfel de hotărâri pot fi suspendate şi reluate în aceiaşi zi sau la o dată ulterioară.. 

 1. Pentru confirmarea excluderilor unor membri, este necesar un cvorum de minimum 50% +1 numărul membrilor aflaţi în evidenţa asociaţiei, iar hotărârile se iau cu majoritate absolută (50% + 1  din numărul membrilor aflaţi în evidenţa asociaţiei).
 2. Adunările Generale extraordinare se convoacă prin decizie a Preşedintelui ( în exerciţiu ) al asociaţiei, a Consiliului Director sau la iniţiativa Directorului executiv, a membrilor Comisiei de cenzori sau a minimum 20% din totalul membrilor asociaţiei. Cvorumul necesar la prima sau a doua convocare şi majoritatea cerută pentru adoptarea hotărârilor sunt aceleaşi ca şi în cazul Adunării Generale ordinare.
 3. Adunările Generale ordinare sau extraordinare se convoacă la sediul central al asociaţiei sau la altă adresă accesibilă membrilor asociaţiei, menţionându-se data, ora, locul de desfăşurare şi ordinea de zi. Convocarea se face în scris, adresată fiecărui membru, asigurând luarea la cunoştinţă privind desfăşurarea adunărilor.
 4. Lucrările adunărilor Generale sunt prezidate de Preşedintele ( în exerciţiu ) al asociaţiei, sau, în lipsa acestuia, de decanul de vârstă al membrilor asociaţiei, prezenţi în Adunarea Generală.
 5. Conţinutul dezbaterilor va fi consemnat în procese verbale ale adunărilor semnate de preşedintele de şedinţă şi de secretarul adunării, menţionând numărul membrilor convocaţi, motivele neconvocării - dacă este cazul, precum şi prezenţa la lucrările adunărilor.
 6. Fiecare membru al asociaţiei are dreptul la un vot în Adunările generale. Votul se exercită prin delegatul/împuternicitul care reprezintă membrul  la Adunarea generală.
 7. Oricare membru asociat poate fi reprezentat în Adunarea generală de către alt membru al asociaţiei, fie pe baza unei procuri speciale autentificate, fie pe baza unei procuri (sub semnătură privată) conform modelului ce va fi pus la dispoziţie de Consiliul Director odată cu scrisoarea de convocare. In procură se va indica modul în care mandatarul este împuternicit să voteze asupra punctelor înscrise pe ordinea de zi. Asociaţii reprezentaţi sunt incluşi în cvorumul de şedinţă.
 8. Votul în Adunările generale ordinare sau extraordinare se poate face şi prin corespondenţă. Asociaţii care îşi exprimă votul prin corespondenţă sunt incluşi în cvorumul de şedinţă. Votul este valid dacă soseşte la sediul Asociaţiei anterior desfăşurării Adunării generale şi cuprinde explicit voinţa asociatului privind aprobarea sau respingerea propunerilor înscrise pe ordinea de zi transmisă prin convocator. Votul poate fi exprimat şi alternativ ( aprobare sau respingere ) în funcţie de opţiunile care pot să rezulte din dezbaterea materialelor aflate pe ordinea de zi a Adunării Generale.
 9. Asigurarea votului secret, când acesta este exprimat prin corespondenţă, privind alegerea Consiliului Director şi a Comisiei de cenzori se face prin expedierea de către asociat a unui plic sigilat, care va fi deschis doar cu ocazia numărării voturilor. Voturile nesecrete nu sunt validate.

Art. 18 Limitarea exercitării votului asociaţilor

 1. Membrul care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării generale a asociaţiei, este interesat personal sau prin persoane juridice controlate direct sau indirect, ori prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare si nici la vot.
 2. Membrul care încalcă această dispoziţie este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.

 

Art. 19 Obligativitatea şi validitatea hotărârilor Adunării Generale

 1. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii, ale actului constitutiv şi ale statutului sunt obligatorii chiar şi pentru membrii care nu au luat parte la Adunarea generală sau au votat împotrivă.
 2. In ceea ce priveşte repartizarea cotelor ce revin fiecărui membru al asociaţiei pentru finanţarea contractului de măsurare a audienţei acestea devin obligatorii în cuantumul procentual stabilit pe toată durata de contract – 4 ani. Redistribuirea acestor sume se poate face doar cu acordul asociaţilor direct implicaţi.
 3. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, ale actului constitutiv şi ale statutului pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţii care nu au luat parte la Adunarea generală sau care au votat împotrivă şi au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre hotărâre sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
 4. Pentru membrii absenţi la şedinţă, comunicarea Hotărârilor adoptate de Adunarea Generală se face prin corespondenţă, în maximum 60 de zile de la desfăşurarea şedinţei sau prin publicarea în extras a Hotărârii adoptate într-un ziar naţional de mare tiraj. De la data publicării sau de la data sosirii scrisorii, după caz, curg termenele de atacare în justiţie a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală.

Secţiunea a III-a. Consiliul Director

 

Art. 20  Alcătuirea şi alegerea Consiliului Director.  Organizarea şi funcţionarea

 

 1. Consiliul Director este organul colectiv de decizie şi conducere administrativă a asociaţiei, asigurând şi având responsabilitatea în îndeplinirea scopului şi obiectivelor asociaţiei, prin punerea în executare a Hotărârilor adoptate de Adunarea Generală, derularea activităţilor şi programelor acesteia precum şi gestionarea curentă a resurselor Asociaţiei şi structurilor subordonate ierarhic acesteia ( filiale, sucursale, birouri, entităţi economice ).
 2.  Consiliul Director este format din 7 (sapte)  membri:
 3. 5 membri, nominalizaţi şi aleşi în calitate de reprezentanţi ai radiodifuzorilor, şi; 
 4. 2 membri nominalizati şi alesi în calitate de reprezentanti ai agenţiilor de publicitate şi agenţiilor de media.
 5. In general, membrii Consiliului Director sunt persoane fizice nominalizate ca reprezentanţi ai asociaţilor, persoane juridice sau ca angajaţi ai unuia din membrii asociaţiei. 
 6. In cursul unui mandat, orice persoană fizică membru al Consiliului Director, poate pierde această calitate dacă asociatul care l-a nominalizat ca reprezentant îi retrage dreptul de reprezentare şi îl înlocuieşte cu alt reprezentant. De regulă, aceste schimbări nu sunt supuse validări prin vot de către Adunarea Generală, dar  înlocuirile se fac prin consultare şi  prin anunţarea tuturor membrilor Comitetului Director, iar prin grija Directorului Executiv sunt anunţaţi despre înlocuiri toţi membri asociaţiei în termen de 15 zile de la data înlocuirii.
 7. In cazul în care reprezentantul nou numit în locul persoanei căreia i s-au retras puterile de reprezentare, este contestat în termen de maxim 30 de zile de la anunţarea membrilor asociaţiei, de mai mult de 3 asociaţi, locul acestuia se consideră vacant şi – dacă până la terminarea mandatului este o perioadă mai mare de 6 luni – se va convoca Adunare Generală extraordinară pentru completarea Consiliului Director. De regulă, asociatul care a nominalizat reprezentantul contestat va avea dreptul să nominalizeze o altă persoană împuternicită, dar pot fi depuse şi alte candidaturi.    
 8. Membrii Consiliului Director sunt aleşi de Adunarea Generală a asociaţiei. Prin consens, membrii Consiliului Director aleg dintre ei pe Preşedintele Consiliului Director (în exerciţiu), care are calitatea de Preşedinte al Asociaţiei, dintre cei 4 membrii care reprezintă asociaţi ce au calitatea de radiodifuzori. In lipsa unui consens, alegerea Preşedintelui ( în exerciţiu  se face de Adunarea Generală a asociaţiei.
 9.  Mandatul Consiliului Director este de 4 (patru)  ani, de la data alegerii sale de către Adunarea Generală.
 10. Înainte de expirarea mandatului se va organiza o adunare generală  extraordinară pentru prezentarea unei dări de seamă pe perioada expirată şi alegerea viitorului Consiliu Director .
 11. Pentru alegerea membrilor Consiliului Director se depun candidaturi ( susţinute de persoanele juridice ) care vor fi prezentate şi supuse aprobării în Adunarea Generală extraordinară de alegeri. Data limită a depunerii candidaturilor este data desfăşurării Adunării Generale extraordinare de alegeri.
 12. Cei 5 membrii ai Consiliul Director care fac parte dintre asociatii ce au calitatea de radiodifuzori vor fi desemnati astfel : 4 membri dintre societatile comerciale listate in primele 8 posturi de radio, dupa criteriul audientei radio din Bucureşti (criteriul fiind in functie de indicatorul Daily Reach măsurat de luni pana duminica) + 1 membru ales dintre oricare radiodifuzori, inclusiv cei clasificaţi dupa poziţia a opta în studiu de masurare a audienţei radio din Bucureşti
 13. Alegerea membrilor Consiliului Director se face prin vot secret.
 14. In cazul în care alegerea noului Consiliu Director nu are loc până la data expirării mandatului, datorită neîntrunirii cvorumului sau majorităţii în Adunarea Generală, vechiul Consiliu Director girează problemele curente, până la numirea statutară a unui nou Consiliu Director.
 15. Membrii Consiliului Director şi Preşedintele ( în exerciţiu ) al Asociaţiei sunt reeligibili.
 16. In cazul decesului sau indisponibilităţii prelungite - mai mult de 6 luni - a unui membru al Consiliului Director, acesta va fi înlocuit temporar, pe perioada indisponibilităţii sau până la expirarea mandatului de către membrul o persoană desemnată de Adunarea Generală.
 17. Sedinţele Consiliului Director se ţin cel puţin o dată la trei luni, de regulă la sediul central al asociaţiei. Dacă programele şi activitatea Asociaţiei o justifică, şedinţele se pot convoca cu o frecvenţă mai mare. De regulă, la sfârşitul unei şedinţe se stabileşte data şedinţei următoare.
 18. Convocările şedinţelor curente ale Consiliului Director se fac prin decizia Directorului executiv care împreună cu secretariatul asigură pregătirea materialelor ce vor fi dezbătute.
 19. Convocarea Consiliului Director se poate face şi din iniţiativa membrilor Consiliului Director sau a membrilor Comisiei de cenzori. In aceste cazuri Directorul executiv va da curs iniţiativelor menţionate şi va convoca şedinţele suplimentare ale Consiliului  Director.
 20. Convocările Consiliului Director se vor face în scris, menţionând locul desfăşurării, data şi ora, ordinea de zi. Convocările Consiliului Director se fac cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de data la care urmează să se desfăşoare. Pentru situaţii urgente termenul de convocare poate fi redus. Consiliul Director poate lua în dezbatere şi adopta decizii privind şi alte probleme curente ale asociaţiei, chiar dacă nu au fost incluse în convocator.
 21. Sedinţele Consiliului  Director sunt prezidate de Preşedintele ( în exerciţiu ) al asociaţiei, iar în lipsa acestuia de Directorul Executiv.
 22. Conţinutul dezbaterilor se consemnează în procese verbale semnate de Preşedintele ( în exerciţiu ) şi secretarul de şedinţă.
 23. Sedinţele Consiliului Director sunt statutare în prezenţa a minimum 4 persoane din totalul membrilor. Pentru hotărârile care se adoptă este necesară majoritatea simplă a membrilor prezenţi la sedinţa Consiliului Director.
 24. Prin excepţie de la prevederile referitoare la cvorumul şi majoritatea necesara adoptării hotărârilor Consiliului Director, în cazul hotărârilor care se referă la problemele metodologice ale sondajelor de audienţă şi/sau la finanţarea acestora aprobarea unor astfel de hotărâri se poate numai prin consens, cu acordul tuturor celor 7 persoane care fac parte din Consiliul Director, care vor redacta si semna un Aviz de conformitate ce urmeaza a fi prezentat şi supus aprobării Adunării Generale a asociaţilor.
 25. Dacă nu se poate întruni cvorumul necesar datorită decesului sau indisponibilităţii prelungite a unor membri, Consiliul Director va convoca Adunarea Generală extraordinară, până la desfăşurarea acesteia luând doar acele decizii care privesc funcţionarea curentă a asociaţiei, pentru administrarea şi conservarea patrimoniului acesteia şi derularea programelor deja aprobate.
 26. Votul în Consiliul Director se poate face şi prin corespondenţă. Membrii Consiliului Director care îşi exprimă votul prin corespondenţă sunt incluşi în cvorumul de şedinţă. Votul este valid dacă soseşte in locaţia unde se desfăşoarea sedinţa Consiliului Director, până la terminarea dezbaterilor.  Votul poate fi comunicat electronic – e-mail, cu arhivarea mesajului.

Art. 21 Competenţa şi atribuţiile Consiliului Director

(1) Consiliul Director are următoarele atribuţii:

 1. asigură aducerea la îndeplinire a scopului şi obiectivelor asociaţiei, prin desfăşurarea activităţilor specifice;
 2. pune în executare hotărârile Adunărilor generale ale asociaţiei;
 3. încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;
 4. prezintă Adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru anul următor;
 5. analizează şi supune spre aprobare Adunării Generale proiectul activităţilor asociaţiei care fundamentează bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul următor;
 6. propune Adunării Generale modificările Actului Constitutiv şi ale Statutului asociaţiei;
 7. alege prin consens Preşedintele ( în exerciţiu ) al asociaţiei dintre cei 4 membrii ai Consiliului Director care reprezintă pe asociaţii ce au calitatea de radiodifuzori ;
 8. hotărăşte şi modifică statutul şi actul constitutiv al asociaţiei, în ceea ce priveşte sediul acesteia sau al filialelor, sucursalelor, birourilor, entităţilor economice;
 9. aprobă Regulamentul de Organizare Internă (ROI) şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare propriu (ROF);
 10. numeste si revoca Directorul Executiv
 11. stabileşte limitele mandatului Directorului executiv al asociaţiei şi aprobă rapoartele de activitate ale Directorului executiv, Directorului financiar ( contabil şef ) ;
 12. aprobă vânzarea mijloacelor fixe ale asociaţiei, neamortizate fizic sau moral la propunerea Directorului executiv;
 13. aprobă acceptarea donaţiilor condiţionate sau grevate de sarcini şi dispune modalităţile de executare a lor;
 14. suspendă, până la prima şedinţă a Adunării Generale, pe acei membrii ai Asociaţiei care prin acţiunile lor lezează moral sau material interesele asociaţiei;
 15. validează retragerea din proprie iniţiativă a membrilor Asociaţiei;
 16. stabileşte salariile Directorului executiv, Directorului financiar ( contabil şef ) şi Directorilor filialelor;
 17. coordonează şi controlează activitatea asociaţiei, a Directorului executiv, a serviciilor specializate, a filialelor, a sucursalelor, birourilor, reprezentanţelor şi unităţilor economice anexă şi a personalului asociaţiei;
 18. aprobă organigrama şi politica de personal a asociaţiei, grila de salarizare a angajaţilor şi colaboratorilor ;
 19. nominalizează persoanele care au drept de semnătură în bancă ( Director executiv şi alte persoane împuternicite ) ;
 20. alege şi renunţă la instituţiile bancare din România unde Asociaţia deţine conturi în lei sau valută;
 21. emite avize de conformitate, aprobate prin consens, privind propunerile care se referă la problemele metodologice ale sondajelor de audienţă şi/sau la finanţarea acestora, ce urmează a fi prezentate spre dezbatere şi eventuală adoptare în adunările generale.  

(2) Consiliul Director poate îndeplini orice alte atribuţii impuse de lege sau ce revin potrivit Hotărârilor adoptate de Adunarea Generală. Executarea propriu-zisă a Deciziilor emise de  Consiliul Director se face direct de către membrii acestuia, de Directorul executiv sau de terţe persoane angajaţi a asociaţiei sau persoane mandatate în mod expres.
(3) In îndeplinirea atribuţiilor sale Consiliul Director va putea folosi personal remunerat, în limitele bugetului disponibil.

 

Art. 22 Obligativitatea şi validitatea Deciziilor Consiliului Director

 

 1. Membrii Consiliului Director iau decizii şi participă la administrarea Asociaţiei în conformitate cu propria lor conştiinţă, fiind protejaţi de orice învinuiri privind erori de judecată, dacă acţionează cu responsabilitate şi bună credinţă în realizarea scopului, obiectivelor şi intereselor asociaţiei, cu respectarea prevederilor Statutului şi a legalităţii.
 2. Membrul Consiliului care, într-o anumită problemă supusă hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor, este interesat personal sau prin soţul său, ascendenţii sau descendenţii săi, rudele în linie colaterală sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv nu va putea lua parte la deliberare şi nici la vot. De asemenea nu va lua parte la deliberare şi nici la vot, membrul Consiliului care îşi desfăşoară activitatea profesională în cadrul unei societăţi comerciale (pe bază de contract de muncă, de colaborare, mandat de administrator, convenţie civilă de prestări servicii sau alte asemenea contracte) iar Adunarea Generală a Asociaţilor urmează să decidă într-o problemă legată de raporturile Asociaţiei cu respectiva societate comercială. Asociatul care încalcă aceste dispoziţii este răspunzător de daunele cauzate Asociaţiei dacă fără votul său nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută.
 3. Deciziile Consiliului Director contrare legii şi/sau actului constitutiv şi/sau statutului pot fi atacate în justiţie de către oricare dintre asociaţi sau de oricare membru al Consiliului Director care a fost absent sau a votat împotrivă şi a cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de şedinţă, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoştinţă despre Decizie sau de la data când a avut loc şedinţa, după caz.
 4. Pentru membrii Consiliului Director absenţi la şedinţă, comunicarea Deciziilor adoptate se face la proxima şedinţă a Comitetului Director, iar pentru restul asociaţilor Deciziile se comunică la proxima şedinţă a Adunării Generale, prin prezentarea registrului de procese verbale ale Consiliului Director.

 

 

Secţiunea a IV-a. Preşedintele Asociaţiei

 

Art. 23 Alegerea Preşedintelui. Mandatul

 1. Preşedintele în exerciţiu al Asociaţiei este ales dintre membrii Consiliului Director al Asociaţiei direct de către aceştia, prin consens, dintre cei 7 membrii
 2. In caz de divergenţă Adunarea Generală a membrilor decide prin vot secret persoana care exercită mandatul de preşedinte.
 3. Preşedintele în exerciţiu al Asociaţiei are un mandat de un 4 ani, cronologic, începând de la data alegerii de către Adunarea generală.

 

Art. 24. Competenţa şi atribuţiile Preşedintelui ( în exerciţiu )

 1. Preşedintele ( în exerciţiu ) reprezintă Asociaţia în relaţiile protocolare ale acesteia cu terţii şi în acţiunile în justiţie.
 2. Preşedintele nu face acte efective de gestiune.
 3.  Preşedintele ( în exerciţiu ) al  Asociaţiei are următoarele atribuţii:
 4. prezidează şedinţele Adunărilor Generale şi ale Consiliului Director;
 5. convoacă Adunările Generale şi şedinţele Consiliului Director;
 6. coordonează activitatea Consiliului Director;
 7. reprezintă Asociaţia în raporturile juridice cu terţii, cu excepţia actelor de gestiune ;
 8. duce la îndeplinire şi semnează deciziile Consiliului Director ;
 9. Preşedintele ( în exerciţiu ) încheie în numele Asociaţiei contractele de muncă cu Directorul executiv, Directorul financiar ( contabil şef ).
 10. Preşedintele  ( în exerciţiu ) poate da mandat de reprezentare general sau limitat, pentru o anumită perioadă de timp sau pentru o anumită operaţiune unui alt membru al Consiliului Director.
 11. Cheltuielile ocazionate de activităţile desfăşurate de Preşedinte ( în exerciţiu )în interesul Asociaţiei în ţară şi în străinătate, se includ în bugetul de venituri şi cheltuieli şi se decontează pe baza aprobării raportului prezentat Consiliului Director. Limita valorii cheltuielilor administrative şi de protocol se hotărăşte de Consiliul Director. Preşedintele ( în exerciţiu )nu participă la adoptarea acestei hotărâri.

 

Secţiunea a V-a. Directorul executiv

 

Art. 25 Numirea  Directorului executiv. Revocarea. Suspendarea. Mandatul

 1. Directorul Executiv este numit şi revocat de Consiliu Director  şi are un mandat de 2 ani
 2. Directorul executiv poate fi membru al Asociaţiei ( persoană fizică sau reprezentant al unei persoanei juridice ) sau o persoană din afara componenţei acesteia.
 3. Directorul executiv nu face parte din Consiliul Director dar participă – fără drept de vot – la şedinţele acestuia, cu excepţia acelor dezbateri şi hotărâri pentru care Consiliul Director consideră că acestea trebuie să aibă loc în absenţa Directorului executiv.
 4. Directorul executiv poate fi suspendat de  Preşedintele ( în exerciţiu  ) al asociaţiei, cu aprobarea prealabilă a Consiliului Director în cazurile în care prin activitatea sa sau prin neglijenţă prejudiciază moral sau patrimonial Asociaţia.
 5. Directorul executiv poate renunţa la activitatea şi funcţia sa cu un preaviz  scris de 30 de zile, adresat Consiliului Director. Ocuparea funcţiei de Director Executiv vacante se face prin  numire de către Adunarea Generală. Până la ocuparea funcţiei vacante de Director Executiv, Consiliul Director are dreptul să numească o persoană delegată care să exercite această funcţie.

 

 

Art. 26 Atribuţiile  Directorului  executiv


(1) Directorul executiv are următoarele atribuţii:

 

 1. reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii, în limitele puterilor stabilite de Consiliul Director, încheind contracte şi acte de gestiune în realizarea scopului şi activităţilor asociaţiei, pentru punerea în aplicare a hotărârilor, deciziilor şi programelor stabilite de Adunarea Generală şi Consiliul Director;
 2. stabileşte atribuţiile compartimentelor funcţionale;
 3. participă la şedinţele Consiliului Director dar  fără drept de vot. Prin excepţie nu participă la acele dezbateri şi decizii pentru care Consiliul Director consideră că acestea trebuie să aibă loc  şi să fie adoptate în absenţa Directorului executiv  ;
 4. poate propune convocarea Consiliului Director în şedinţe extraordinare când situaţiile deosebite o impun; asigură desfăşurarea şi secretariatul acestor şedinţe împreună cu personalul din subordine;
 5. asigură conducerea operativă a asociaţiei, între şedinţele Consiliului Director, în limitele atribuţiilor sale;
 6. prezintă rapoarte Consiliului Director privind activitatea sa şi a Asociaţiei în ansamblu;
 7. avizează propunerile de salarizare ale personalului asociaţiei,
 8. aprobă toate actele financiar-contabile care angajează Asociaţia în calitate de persoană juridică; are drept de primă semnătură în bancă;
 9. semnează contractele de muncă şi orice alte acte care privesc pe angajaţii, colaboratorii asociaţiei, în limitele stabilite de Consiliul Director.
 10. In caz de urgenţă Directorul executiv poate lua toate măsurile şi poate încheia toate actele prin care conservă patrimoniul şi protejează prestigiul asociaţiei, răspunzând faţă de Consiliul Director pentru decizia luată. Actele şi faptele sale vor fi prezentate Consiliului Director pentru validare la prima şedinţă a acestuia.
 11. Directorul executiv răspunde pentru actele şi faptele sale şi este solidar răspunzător cu personalul subordonat din serviciile asociaţiei, dacă nu a întocmit referate privind abaterile acestora şi nu a luat măsurile ce se impuneau faţă de neregulile constatate.
 12. Directorul executiv îşi poate delega atribuţiile către persoane din subordine, în caz de boală, concediu sau deplasare în ţară, dar numai pentru operaţiuni individuale bine determinate.

 

Secţiunea a VI-a. Cenzorul Asociaţiei

 

Art. 27 Cenzorul .

 1. Cenzorul va fi o persoana fizica sau juridica , ca reprezentant al asociatilor 
 2. Poate fi cenzor persoana fizice individuale sau persoane juridice autorizate pentru activitate de cenzorat care îşi deleagă reprezentantul;
 3. Cenzor  va fi contabil autorizat sau expert contabil, în condiţiile legii.
 4. Cenzorul  este numit şi revocat de Adunarea generală a asociaţiei.
 5. Cenzorul  are mandat de 2 ani, de la data alegerii.
 6. Pentru activitatea depusă, cenzorii pot primi o indemnizaţie stabilită de către Adunarea Generală.
 7. In caz de indisponibilitate a unui cenzor, atribuţiile acestuia vor fi exercitate, temporar, de un membru al asociaţiei, numit de Adunarea Generală.

 

Art. 28 Competenţele şi atribuţiile cenzorului 

 

 1. Cenzorul are următoarele atribuţii:
 2. verifică activitatea financiar-contabilă a asociaţiei, gestionarea patrimoniului acesteia,
 3. verifică concordanţa cheltuielilor efectuate cu bugetul de venituri şi cheltuieli şi programele aprobate de Consiliul Director ;
 4. prezintă Adunării Generale un raport anual referitor la bilanţul contabil pentru exerciţiul financiar expirat şi observaţii la bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul următor, precum şi rapoarte periodice la solicitarea Consiliului Director.
 5. convoacă, în situaţii deosebite, Consiliul Director si Adunarea Generală extraordinară.
 6. Rapoartele cenzorului, privind înscrierea în legalitate a activităţilor şi actelor Asociaţiei sunt obligatorii pentru conducerea şi personalul acesteia.
 7. Cenzorului are acces la toate documentele asociaţiei.
 8. Cenzorul are dreptul să participe la şedinţele Consiliului Director, fără drept de vot. In acest scop Directorul executiv i va trimite convocări scrise, cu minimum 3 zile înainte de data desfăşurării şedinţelor,  conţinând data, ora, locul şi ordinea de zi a şedinţelor.
 9. Cenzoriul nu pot lua decizii cu caracter executiv şi nu poate încheia acte de gestiune sub nici un motiv.

 

Capitolul 7 Dispoziţii finale

Art. 29 Gestiunea Asociaţiei

 

 1. Gestiunea Asociaţiei se ţine în conformitate cu legislaţia în vigoare. Exerciţiul financiar începe la 1 ianuarie şi se încheie la 31 decembrie.
 2. Gestiunea financiară se ţine de personal calificat şi poate fi controlată de Preşedintele asociaţiei, Consiliul Director, Comisia de Cenzori şi de Directorul executiv.
 3. Asociaţia poate avea conturi în lei sau valută, în ţară sau străinătate, în condiţiile legii. Asociaţia poate încasa şi poate plăti sume în lei şi în valută, în condiţiile legii.
 4. Documentele bancare vor purta o singura semnătură şi ştampila asociaţiei. Au drept de semnătură bancară Membrii Consiliului Director, Directorul executiv, Directorul Financiar (contabil şef ) şi în lipsa acestora, persoanele delegate de către Consiliul Director. Prin decizie a Directorului executiv, acesta poate stabili care sunt persoanele împuternicite pentru contactul permanent cu băncile - depuneri şi ridicări de acte şi valori.
 5. Asociaţia poate face donaţii către alte persoane fizice sau juridice din ţară sau străinătate în condiţiile legii.
 6. Asociaţia poate realiza venituri economice directe, în condiţiile legii.
 7. Asociaţia poate participa la constituirea de societăţi comerciale, dividendele obţinute fiind utilizate exclusiv pentru realizarea scopului asociaţiei şi desfăşurarea activităţilor sale.

Art. 30 Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei

 1. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei se poate face prin adoptarea unei hotărâri a Adunării Generale pentru care este necesar - la prima convocare - un cvorum de minimum 3/4 din numărul membrilor aflaţi în evidenţa Asociaţiei şi o majoritate absolută ( 50% +1  din numărul membrilor prezenţi sau reprezentaţi), iar la a doua convocare - oricare ar fi numărul participanţilor şi majoritatea simplă a celor prezenţi.
 2. Dizolvarea şi lichidarea Asociaţiei au loc şi prin :
 3. hotărârea instanţei competente, pentru motive expres prevăzute de lege;
 4. imposibilitatea realizării în continuare a scopului propus;
 5. imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director timp de mai mult de un an;
 6. reducerea numărului membrilor sub limita minimă prevăzută de lege, pe o perioadă de 3 luni;
 7. când Asociaţia este insolvabil.
 8. Adunarea Generală va numi lichidatorul. In cazul în care Adunarea generală nu se poate întruni sau nu există o majoritate care să voteze numirea lichidatorului, aceasta se va face de instanţa judecătorească având competenţa legală.
 9. Activul net, rezultat după lichidare, nu poate fi atribuit membrilor. Activul net se va atribui de Adunarea Generală sau instanţa de judecată, după caz, către o persoană juridică non-profit, având obiect de activitate apropiat de cel al asociaţiei.
 10. Lichidarea propriu-zisă a Asociaţiei şi atribuţiile lichidatorului sunt cele prevăzute expres de legea în vigoare.

 

Prevederile prezentului statut se completează cu normele legale imperative, cuprinse în legislaţia în vigoare.

Redactare actualizată a statutului, este în vigoare din data de 22.03.2012, cuprinzând toate modificările aduse statutului asociaţiei, inclusiv cele adoptate de adunarea generală a asociaţilor din data de 22.03.2012.Copyright ARA © 2007. Dezvoltat de SmartDev.